X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

تأثیر نگرش بر زندگی


پیرمرد روی نیمکت نشسته بود و کلاهش را روی سرش کشیده بود و استراحت می‌کرد. سواری نزدیک شد و از او پرسید:

 «هی پیرمرد، مردم این شهر چه جور آدم‌هایی‌اند؟»

پیرمرد پرسید: «مردم شهر تو چجوریند؟»

گفت: «مزخرف»

پیرمرد گفت: «اینجا هم همینطور»

بعد از چند ساعت سوار دیگری نزدیک شد و همین سوا را پرسید.

پیرمرد باز هم از او پرسید: «مردم شهر تو چجوریند؟»

گفت: «خوب، مهربونند»

پیرمرد گفت: «اینجا هم همینطور!»