X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

رهبری و تئوری منبع شناختی

تئوری منبع شناختی [Cognitive Resource Theory (CRT)]:

هوش [Intelligence] و تجربه و سایر منابع شناختی عوامل موفقیت رهبری هستند. تئوری منابع شناختی پیش‌بینی می‌کند که: 

 v         قابلیت شناختی یک رهبر به عملکرد تیم، درست وقتی که روش رهبر دستوری است کمک می‌کند.

وقتی که رهبر در برنامه ریزی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ها و تصمیماتش فاضل‌تر از کار کنان باشد، رهبر بیشتر نیازمند به گفتن اینکه چه باید انجام دهند [دستور دادن] هستند تا موافقت  با کارکنان. وقتی رهبران بهتر از افراد سازمان هستند، آنوقت مناسب ترین روش، روش غیر دستوری می‌باشد، برای مثال: در جایی که آنها به راحتی می‌توانند بحث آزاد داشته و عقاید را مطرح کرده ، بهترین روش را می‌توان شناسایی و بکار برد. 

v         استرس و فشار  در کیفیت تصمیم و بینش رهبری تأثیراتی می‌گذارد.

وقتی که فشار کمی حاکم است، آنوقت ذهن وظیفه خود را بخوبی انجام داده و یک همکاری بهینه و مطلوب را فرآهم می‌آورد. نتنها، در زمان فشار، یک ذهن طبیعی قادر به تشخیص چالش‌ها نیست، بلکه ممکن است اثر منفی نیز داشته باشد. یک دلیل می‌تواند این باشد که یک شخص باهوش بدنبال راه‌حلهای منطقی است که این هم ممکنه سودمند نباشد (و ممکنه یکی از عوامل استرس باشد). در چنین حالتی، رهبری که در اخذ تصمیمات بی‌تجربه است مجبور است به یک روش نا آشنا تکیه کند.


 v      تجربه رابطة مستقیمی با کیفیت تصمیم در شرایط پر استرس و فشار دارد.

زمانی که شرایط دارای فشار زیاد و هوشیاری رهبر در سطح پائینی است تجربه موقعیت مشابه، به مدیر در گرفتن تصمیم بدون تفکر دقیق پیرامون موقعیت کمک می‌کند. داشتن تجربه تصمیم در فشار [شرایط متشنج] نیز باعث تسهیل تصمیم‌گیری برای خارج شدن از قدرت ذهنی است.


v        هوشمندی و تجربه رهبر برای کار‌های ساده کارائی لازم را ندارد.

زمانی که زیردستان کارشان را بدون نیاز به حمایت و راهنمایی انجام می‌دهند، در این صورت میزان کیفیت تصمیم رهبر اهمیت ندارد، چونکه بسیار آسان هستند حتی برای زیردستان، و از این رو نیاز به حمایت اضافی ندارد.

تئوری منابع شناختی نقطه مقابل تئوری خصلت است. همچنین فیدلر تئوری مبتنی بر شناخت را با تئوری ناخوشایندترین همکاران پیوند داده است، اشاره می‌کند که امتیازات موقعیت‌های با کنترل بالا عامل اصلی رفتار دستوری است. یک جنبه مهم تئوری منابع شناختی وجود هوش به عنوان عامل اصلی در موقعیت با تنش-کم [Low-stress] در حالی که میزان تجربه برای زمانهای با تنش-بالا [High-stress] مناسب است.


منبع:

§Leadership Theories. Available at the: http://changingminds.org

ترجمه: ایوب موحدزاده