X
تبلیغات
زولا

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

ضرورت استقرار سیستم مدیریت دانش در صنعت نفت


                             

ضرورت استقرار سیستم مدیریت دانش در صنعت نفت

نویسنده: ایوب موحدزاده

 

سرمایه های انسانی نقش مهم و موثری در بهره وری سازمان ها دارند و به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع سازمان ها صرف آموزش و توسعه نیروی انسانی می شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد، ممکن است به دلایل متعدد (دلایل داخل یا خارج از سازمان) از سازمان خارج شوند و عدم ثبت تجربیات آنها می تواند و زیان جبران ناپذیری را متوجه سازمان کند.

مدیریت دانش در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی  ایجاد کرده است. مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی های سازمان است. بکارگیری و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش یکی از روش های حیاتی به منظور ثبت و پالایش و تسهیم تجربیات افراد در سازمان می باشد. استقرار سیستم مدیریت دانش به دلایل ذیل در صنعت نفت ضرورت می نماید:

 • گرایش دولت به خصوصی‌سازی در سیاست های کلان سال های اخیر؛
 • همراستایی با چشم‌انداز توسعه دولت و حرکت در راستای شعار دولت تدبیر و امید؛
 • شناسایی منابع دانشی سازمان و یکپارچه سازی آنها؛
 • جلوگیری از اتلاف منابع در بخش‌های پژوهشی و توسعه ای؛
 • تکرار اشتباهات پر هزینه و پر خطر بدلیل عدم مستندسازی تجربیات کارکنان بویژه کارکنان مجرب و کلیدی؛
 • خطر بازنشستگی  و خروج کارکنان شرکت.

به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت دانش به عنوان رویکردی مناسب و موفق برای ثبت تجربیات افراد پیش از خروج، موارد ذیل پیشنهاد می  گردد:

 • تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دانش؛
 • ایجاد و تقویت بستر فرهنگی در سازمان به منظور تسهیم دانش در بین پرسنل؛
 • تقویت زیر ساخت های و زیر سیستم هایICT، چراکه بدون آن سیستم مدیری دانش با شکست مواجه خواهد شد؛
 • مهندسی مجدد سیستم های موجود اطلاعاتی و ساختاری؛
 • پیاده سازی فرایند انجمن‌های خبرگی (جهت پاسخگویی و حل مسائل مختلف شرکت)؛
 • ضرورت ایجاد و بهبود فرآیند ها و سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی به منظور تسهیل و تسریع اطلاعات؛
 • ایجاد و بکارگیری مرکز ثبت و ضبط دانش آشکار و بکارگیری مکانیزم های اجرایی جهت استفاده از دانش پنهان پرسنل با تجربه از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی، کارگاه های آموزشی و...؛
 •  الگو برداری و استفاده از تجارب شرکت های موفق در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها و افزایش همکاری و اشتراک دانش و فناوری با شرکت های مشابه موفق؛
 • ثبت تجربه (در پاسخ به سوال مهمترین چالش های پروژه و چگونگی پاسخ به آن؟- مطرح شدن بهترین تجربه و تقدیر از بهترین ها)؛
 • روش اجرایی مدیریت درس‌های ثبت شده به تفکیک واحد ها؛
 • حمایت‌های مالی از بروز رفتارهای دانشی؛
 • حمایت‌های معنوی از بروز رفتارهای دانشی (معرفی شدن و تقدیر از آنها)؛
 • تدوین کتابچه تجربیات پروژه ها (نویسنده تجربه، عنوان تجربه، چالش و راهکار)؛
 • تعبیه فضای یادگیری در سر رسیدهای شرکت برای ثبت درس آموخته های روز؛
 • تدوین الگوی تصمیم گیری مدیران (تبدیل شدن از انفرادی به مشارکتی و جمعی)؛
 • الگو برداری از شرکت های مطرح داخلی.


منبع:

موحدزاده، ایوب. (1394). ضرورت استقرار  سیستم مدیریت دانش در صنعت نفت. تهران: ماهنامه صنعت حفاری. سال اول، شماره اول، دی ماه 94