X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

دانلود پرسشنامه‌ رهبری‌ تحولی‌آموزشی‌

جهت دانلود پرسشنامه رهبری تحولی آموزشی مدیران روی عبارت ذیل کلیک کنید:پسورد: edumanagement

مؤلفه‌

تعداد سوال

توزیع سوالات در پرسشنامه

ویژگی‌های آرمانی

4

5-9-11-13

رفتار‌های آرمانی

4

2-7-12-19

  ترغیب ذهنی

4

1-3-16-18

انگیزش الهام بخش

4

4-6-14-20

ملاحظات فردی

4

17-15-10-8