مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

جایگاه و نقش تعلیم و تربیت در ایجاد نگرش منفی در سوء مصرف داروها

جایگاه و نقش تعلیم و تربیت

در ایجاد نگرش منفی در سوء مصرف دارو‌ها در ورزش*

رضا شعبان‌نژاد۱ 

ایوب موحدزاده

چکیده

مصرف داروهای افزایش عملکرد (دوپینگ) یکی از ناپسندیده‌ترین اعمال بشری است که متأسفانه در فعّالیت‌های ورزشی دنیا که کشورمان نیز از آن مستثنی نمی‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه معلوم گردیده است که مصرف مواد و دارو‌های نیروزا علاوه بر جنبه‌های غیراخلاقی آن، موجب آسیب‌ها و صدمات فراوانی به فرد مصرف‌کننده می‌شوند که حتی گاهی موجب مرگ فرد می‌شود. راه‌حل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و آگاهان این موضوع پیرامون جلوگیری از استفاده آن پیشنهاد گردیده که متأسفانه دخالت‌های عوامل اجتماعی مثمر‌ثمر نبوده و همواره بر تعداد مصرف‌کننده‌گان آن بویژه نوجوانان و جوانان افزوده می‌شود.  

با توجه به ادبیات مربوطه و موارد مطروحه هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و پیشنهاد راه‌حلی منطقی‌، مناسب، و زیر‌بنایی‌ جهت حذف یا کاهش گرایش جوانان به سمت مصرف مواد و دارو‌های نیروزا می‌باشد؛ که ضمن توصیف و تشریح آن، ارتباط اهداف تعلیم و تربیت با ورزش و نقش والدین، مدیران، معلمان، کتب درسی و گروه همسالان در کاهش گرایش به مصرف دارو در ورزش مورد مداقه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: تعلیم و تربیت، ورزش، سوء مصرف دارو


 

 *اولین همایش منطقه‌ای "سوء مصرف داروها در ورزش". 9 خرداد 1388. برگزار کنندگان همایش: دانشگا آزاد واحد تاکستان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و اداره کل تربیت بدنی استان قزوین.

۱ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جهت دریافت متن کامل مقاله می‌توانید با  انتشارات روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان تماس حاصل فرمایید.