X
تبلیغات
رایتل

مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی

مهندسی مجدد سازمان ها

مهندسی مجدد[Reverse Engineering] سازمانها، به مجموعه کار هایی گفته می شود، که یک سازمان برای تغییر پردازش ها و کنترل درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختار ی افقی، میان فعالیتی [Cross Functional] مبتنی بر گروه و مسطح [Flat Structure] تبدیل شود که در آن، همه پردازش ها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد.

در Re_Engineering چهار عامل اساسی که باعث موفقیت می شود وجود دارد:

 1. احساس درد از وضع موجود: واقعاً وضع موجود باید درد آور باشد تا باعث تشویق کارکنان گردد.
 2. منافع حاصل از دگرگونی درآیند: منافع پیش بینی شده باید کاملاً روشن باشد.
 3. درک ضرورت دگرگونی از سوی رهبر سازمان.
 4. فراگیر بودن در کل سازمان: مربوط به یک بخش از سازمان نمی باشد بلکه کل سازمان باید مهندسی مجدد شود.

نکات کلیدی در Re_Engineering :

 • تا زمانی که نسبت به اتمام یک گام از نظر کیفی در بالاترین سطح خود، اطمینان حاصل نشده باشد، نباید گام بعدی را آغاز کرد.
 •  جلب ذهن و مغز و قلب افراد در موفقیت مهندسی مجدد نقش بسیاری ایفا می کند.
 • مهندسی مجدد علاوه بر تجدید طراحی پردازش های یک سازمان، ذهن افراد را مهندسی مجدد می کند.
 • مهندسی مجدد بدنبال افقی کردن سطوح سازمان و قلع و قمع سلسله مراتب سازمانی است.
 • کار بصورت تیمی انجام می شود و موافقت کامل، نقش حیاتی دارد.
 • در سازمانهای مهندسی مجدد شده به جای "رئیس" به "رهبر" احتیاج دارند. و باید با افراد مخالف« برخوردی مثبت و قاطع» داشت.
 • مهندسی مجدد یک موسسه فرآیندی سریع و آنی نیست و معمولاً زمانبر است.
 • یکی از دست آوردهای مهندسی مجدد، آشکار کردن مشاغل اضافی، زائد و تکراری و حذف آنها است. و به طبع افراد اضافی را خارج می کنند. و هیچ وقت درباره خلاص شدن از دست کارکنان اضافی صحبت نکنید. در عوض درباره ایجاد موقعیت هایی برای موفقیت صحبت کنید و به آنها توضیح دهید که "سازمان" مجبور است که "تغییر" کند و فرصت های موفقیت نیز تغییر کرده اند.
 • مهندسی مجدد باعث عدم ثبات در کوتاه مدت می شود.
 • مدیران مهندسی مجدد بجای تکیه بر "چیستی" باید به "روش" و "چگونگی" انجام کار توجه کنند.
 • مهندسی مجدد بجای اینکه یک واقعه باشد یک سفر از وضع موجود به وضع مطلوب است.

و در نهایت چهار گام موثر و مهم در Re_Engineering :

  1. بدانید که چه می خواهید.
  2. برنامه ریزی کنید.
  3. اجرا کنید.
  4. بازبینی و بررسی کنید.

منبع:مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانها: تالیف: اُبُلنسکی نیک

  ترجمه: منصور شریفی